नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपद

अर्थसम्पादन

कुनै भाषाका शब्दहरू सङ्कलन गरी त्यसको अर्थ खुलाएर सूचिबद्ध गरेर राखिएको ग्रन्थ

उदाहरणसम्पादन

  • नेपाली भाषामा आधा दर्जनभन्दा बढी शब्दकोश पुगेका छन्।

अनुवादसम्पादन

  • अङ्ग्रेजी: dictionary

स्रोतसम्पादन