नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

आमा; मुमा

उदाहरणसम्पादन

माताले कहिले पनि कुमाता हुनसक्दिनन् ।

अनुवादसम्पादन

  1. अंग्रेजी:Mother