त्रिपिटक विनयपिटक, सुत्रपिटक र अभिधर्मपिटक गरी बौद्ध धर्मको तीन पिटक ग्रन्थहरूको सामुहिक नाम हो।