नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सर्वनाम

अर्थसम्पादन

उ; अन्य पुरुषको एक वचनमा लाग्ने सर्वनामिक शव्द

उदाहरणसम्पादन

त्यो किताप मलाई मन परेको हो जो तिम्रो हातमा छ ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: He; She; It