पद वर्गसम्पादन

अव्यय

अर्थसम्पादन

कुनै पनि समय विन्दु जनाउने शव्द

उदाहरणसम्पादन

  1. त्यतिबेला नेपालमा थोरै अस्पतालहरू थिए ।
  2. जब हामी विश्वसँग व्यापर गर्न सक्छौँ त्यतिबेला हामी धनी हुनेछौँ ।