पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

पानी जमेको ठाउँ; पोखरी

उदाहरणसम्पादन

  1. हात्तीहरू तलाउमा पानी पिउँदै रमाइलो गर्दैछन्।