नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

धारिलेा तथा लामेा हतियार .

उदाहरणसम्पादन

त्येा एकतमास नाङ्गेा तरवार लिएर सबैलाइ तर्साउँदै थियेा ।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: sword