नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सङ्खेय नाम

अर्थसम्पादन

बाटो छेक्नलाई तेर्स्याइने काठ

उदाहरणसम्पादन

१. टहरोबाहिर सडकलाई छेकेर एउटा तगारो तेर्स्याइएको थियो।

अर्थसम्पादन

बाधा, अवरोध

उदाहरणसम्पादन

१. छोराछोरी र बाबुको बीच म जहिले पनि तगारो बनेँ।

२. यो मेरो उन्नति प्रगतिमा तगारो बनिरह्यो।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: Obstruction, Hurdles