ढिकुरो

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

ना॰ [ढिक+उरो] १. प्रेतक्रियाका निम्ति दस दिनसम्म पिण्ड दिइने वेदी; अन्त्येष्टिस्थल । २. माटाको ढिस्को; ढिस्कुरो । ३. थकालीको एक किसिमको व्याापारिक प्रथा ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: