नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

विशेपण

अर्थसम्पादन

बोलेको कुरा पूरा नगर्ने, ढँट्ने स्वभावको, पटाहा। स्त्रीलीङ्गी - ढँटुवी।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन