डेली

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सङ्खेय नाम

अर्थसम्पादन

विभिन्न सामाग्री, खाद्य वस्तु र दही घिउ आदि हाल्ने चोयाको बिर्को लाउने बाकस।

उदाहरणसम्पादन

मानिसहरु उहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामानहरु डेलीमा हाली ओसार्थे।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी:

A kind of container made of bamboo, which was used to carry things from one place to another place. Now a days it became rare in Nepali society.