पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

बट्टा; बाकस

उदाहरणसम्पादन

  1. त्यो चिनीको डिब्बा यता देऊ त।