पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

एक प्रकारको डोकोजस्तै चोयाले बनेको तर प्वाल नभएको भाँडो

उदाहरणसम्पादन

  1. त्यो डालोमा कति पाथी अट्छ ?
  2. अाज एक डालो सामान त्यहाँ पुर्‍याउनु छ ।