डम्फु बजाउनु

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

क्रिया

अर्थसम्पादन

आफ्नो सिद्धान्त, विचार, काम आदिको प्रचार गर्नु

उदाहरणसम्पादन

१. तँ आफ्नो बहादुरीको डम्फु बजाउनु थालेको थिइस्

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: