पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

हातमा लिएर बजाउने एक बाजा

उदाहरणसम्पादन

  1. शिवजीले डमरु बजाउँछन्।