नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

समाजमा ठूलो मानिएका

उदाहरणसम्पादन

सत्तासँग सम्बन्ध भएका ठूलाबडा भारदारहरूका दरबारहरूमा निजी नाचघरहरू हुन्थे।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: Elders