टुकी

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

सङ्खेय नाम

अर्थसम्पादन

धिब्री; धिप्री, बत्ती

उदाहरणसम्पादन

उहिले बिजुली थिएन सबैले टुकी बाल्थे |

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: