खत्रक्क

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

क्रियाविशेषण

अर्थसम्पादन

क्रि॰ वि॰ [अ॰ मू॰ खत्रक्+क] १. कुनै वस्तु केही माथिबाट तल खस्ने वा त्यसरी खस्दा आवाज आउने किसिमले । २. कसैले कुनै काम बिराएमा, कुनै गल्ती गरेमा वा कुनै कुरा भन्न चाहेजस्तो नभएमा त्यस्तो लाचार, लज्जित वा निराश हुने ढङ्गमा ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: