आद्यन्त

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

क्रियाविशेषण

अर्थसम्पादन

क्रि॰ वि॰ [सं॰] आदिदेखि अन्तसम्म; आरम्भदेखि समाप्तिसम्म; थालनीदेखि टुङ्ग्याउनीसम्म ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: