अनगन्ती/अनगिन्ती

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

विशेषण

अर्थसम्पादन

वि॰ [अन+गन्ती/गिन्ती] गनेर नसकिने; गन्न नभ्याइने; एकदमै धेरै; अत्यधिक; असङ्ख्य; बेगन्ती ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: