नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

गुणवाची विशेषण

अर्थसम्पादन

उज्यालो नभएको अवस्था

उदाहरणसम्पादन

अँध्यारोमा पढ्न सकिंदैन ।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: dark