शून्य

(बाट अनुप्रेषित)

शून्य

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

विशेषण

अर्थसम्पादन

वि॰ अनुभूति नभएको; अनुभूतिविहीन; अनुभूतिनामेट ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: