विक्सनरी:आजको शब्द/अभिलेख

Archive

आजको लागि आजको शब्दसम्पादन

विक्सनरी:आजको शब्द/मार्च ३

आजको शब्द अभिलेखसम्पादन

वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणिकासम्पादन


कालानुक्रमिक अनुक्रमणिकासम्पादन

इतिहाससम्पादन

नेपाली विक्सनरीमा पहिलो आजको शब्द(WOTD) १४ जनवरी, २०१९ मा गरिएको हो।

आजको शब्द चयनको लागि अहिलेसम्म कुनै विशेष "मतदान" प्रक्रिया छैन्। अहिलेका प्रविष्टिहरू विशेष चयन प्रक्रियाद्वारा छनौट गरिन्छन्।