नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

क्रियो

अर्थसम्पादन

त्यसबेला; त्यो समयमा

उदाहरणसम्पादन

१. त्यतिखेर उसले त्यही सेतीको पुलबाट हामफालेर मर्न नखोजेकी होइन।

२. घर जानु बाहेक त्यतिखेर मसँग अर्को विकल्प पनि त थिएन।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: