संस्कृतसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

  • बास्नादार पात हुने, खास गरी हिन्दू र वैष्णवहरूद्वारा पबित्र मानिएको एक बोट।
  • पुरणप्रसिद्ध एक देवी।

उदाहरणसम्पादन

  • तुलसीमठ
  • तुलसी औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।

अनुवादसम्पादन