नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

१. दाँतको पछाडिदेखि किलकिलेसम्मको मुखको माथिल्लो भाग

उदाहरणसम्पादन

१. चित्रघण्टाले रुद्रघण्टीको र महमायाले तालुमा वास गरेर रक्षा गरून्। २. खुँडे तालु भएका केटाकेटीको श्रवण परीक्षण गराउनुपर्छ।

नामपदसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

१. टाउकाको निधारदेखि माथि टुपीसम्मको भाग

उदाहरणसम्पादन

उदा.

१. चरक्क चर्केको घामले तालु, टुपी र कन्चट बल्किएका छन्।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी:

नामपद