नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

विशेषणसम्पादन

विशेषण

अर्थसम्पादन

तत्काल हुने; समयको सन्दर्भमा हुने

उदाहरणसम्पादन

१. विक्रमको बाह्रौँ शताब्दीतिर पुग्दा नेपालको तात्कालिक भूभागमा तीन राज्य खडा हुनपुगे।

२. यसैको प्रतिक्रियास्वरुप तात्कालिक कार्ययोजनाको जन्म भएको हो।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी: the then