ता

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

ना॰ सङ्कुचितता; सङ्कीर्णता; रूढिवादिता; प्रतिक्रियावादी वा दक्षिपन्थी दृष्टि । — वाद— ना॰ प्रचलित सामाजिक मान्यतामा सुधार वा परिवर्तन नचाहने; त्यस्तो परिवर्तन वा सुधारको प्रतिरोध गर्ने विचारधारा वा दृष्टिकोण; रूढिवाद; प्रतिक्रियावाद; यथास्थितिवाद । — वादी— वि॰ अनुदारवादमा विश्वास राख्ने; उदारवादको विरोधी ।

उदाहरणसम्पादन

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी:
"https://ne.wiktionary.org/w/index.php?title=ता&oldid=44438" बाट अनुप्रेषित