तटबन्ध

नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

नदी, ताल आदिको किनार बाँध्ने काम

उदाहरणसम्पादन

१. त्यहाँ तल दुवै तिर तटबन्धहरू बनाइएका छन्।

२. भारतले करोडौँ रुपैयाँ लगाएर गौर सुरक्षित पार्न नेपालमा तटबन्ध निर्माण गरिदियो।

अनुवादसम्पादन

  1. अङ्ग्रेजी: Dam