नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

असङ्खेय नामपद

अर्थसम्पादन

रगत बिग्रँदा जिउमा देखिने दाग

उदाहरणसम्पादन

झुसिले लागेपछि डाबर उठ्छ ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी:Small swelling mark