नेपालीसम्पादन

पद वर्गसम्पादन

नामपदसम्पादन

असङ्खेय नामपद

अर्थसम्पादन

थुप्रो; थाक; रास

उदाहरणसम्पादन

घरको वरिपरि फ़ोहरको डङ्गुर नलगाऊ ।

अनुवादसम्पादन

  1. हिन्दी:
  2. संस्कृत:
  3. अङ्ग्रेजी:A heap; A pile; A mass