पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

निधारमा लगाइने एक प्रकारको वस्तु

उदाहरणसम्पादन

  1. तिम्रो निधारमा लगाएको टीका त कस्तो राम्रो रहेछ ।
  2. विवाहित महिलाहरूले सौभाग्यको प्रतीक स्वरूप सधैँ रातो टीका लगाउने चलन रहेको छ ।