पद वर्गसम्पादन

नाम

अर्थसम्पादन

यस्तै अरू कुरा; आदि

उदाहरणसम्पादन

१. दाल, तेल, मसला इत्यादिमा पनि मिसावट पाइन्छ।

२. सबैजना मेरा दाइजो, गरगहना, फर्निचर, लत्ताकपडा इत्यादि हेर्नमा नै व्यस्त थिए।

अनुवादसम्पादन

  1. अंग्रेजी: etcetera